RUS ENG
Main|Office Buildings and Administrative Complexes|Administrative Building
Krasnoyarskaya Street
Authors
Andreyev V.A. (Chief Architect) Andreyeva A.V. Yanov A.YU. Bychkov M.Ye. Malygina YU.A. Andreev V.A. (GAP) Andreeva A.V. Yanov A.Y. Bychkov M.E. Malygina Y.A.
Client
MaksStroy LLC
Designing
2013
Implementation
2015
Total Area
3800 sq.m.
Krasnoyarskaya Street